Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA WEB STRANICE (poslednje ažuriranje izvršeno dana 05.05.2022. godine)

1. OPŠTE ODREDBE

Buildy.rs namenjena je efikasnom povezivanju tražnje i ponude za izvođenjem građevinskih radova u okviru kog će se naručiocima građevinskih radova omogućiti brzo pronalaženje ponuda za izvođenje građevinskih radova koje odgovaraju zahtevima i uslovima naručioca i izbor najpovoljnije ponude u okviru BUILDY tima. Istovremeno, u okviru BUILDY tima, pružaocima usluga građevinskih radova omogućava se jednostavnije pronalaženje klijenata i optimalan model komunikacije sa klijentima.

Ovim Uslovima korišćenja web stranice (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja) privredno društvo BERMILTON GROUP d.o.o. Beograd-Novi Beograd, ulica Savski nasip 7, Beograd-Novi Beograd, matični broj: 21220647, PIB: 109669393 (u daljem tekstu: Društvo) uspostavlja pravno obavezujuće uslove korišćenja web stranice buildy.rs (u dosadašnjem i daljem tekstu: Web stranica).

Ovi Uslovi korišćenja web stranice predstavljaju opšte uslove korišćenja web stranice buildy.rs koji se primenjuju na sva lica koja pristupaju Web stranici, odnosno koriste Web stranicu (u daljem tekstu: Posetioci Web stranice). Posetom našoj Web stranici prihvatate ove Uslove korišćenja i preuzimate obavezu da postupate saglasno istim. Ukoliko Uslovi korišćenja nisu prihvatljivi za Vas, molimo da ne pristupate Web stranici.

Pored Uslova korišćenja web stranice primenjivih na sve Posetioce Web stranice, Društvo je ustanovilo i posebne uslove saradnje koji su prilagođeni vrsti Posetilaca Web stranice, a kojima se detaljno uređuju prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa korišćenjem Web stranice i usluga koje se pružaju u okviru Web stranice (u daljem tekstu: Posebni uslovi korišćenja). U navedenom smislu, u vezi korišćenja Web stranice i usluga koje se pružaju u okviru Web stranice, pored Uslova korišćenja primenjuju se i:

  1. POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA KOJI VAŽE ZA NARUČIOCE GRAĐEVINSKIH RADOVA,
  2. POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA KOJI VAŽE ZA PRUŽAOCE USLUGA GRAĐEVINSKIH RADOVA U OKVIRU BUILDY TIMA.

U slučaju nesaglasnosti između Uslova korišćenja i Posebnih uslova korišćenja, prednost imaju odredbe Posebnih uslova korišćenja.

Društvo zadržava pravo da po potrebi, a naročito u slučaju izmene relevantnih propisa i/ili izmene forme, oblika ili sadržaja ove Web stranice, izmeni i dopuni ove Uslove korišćenja, kao i Posebne uslove korišćenja, te molimo da prilikom svakog uvida u Uslove korišćenja i Posebne uslove korišćenja proverite kada je izvršeno poslednje ažuriranje istih.

Društvo zadržava pravo da u svakom trenutku isključi ili ograniči pristup ovoj Web stranici.

2. ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Ova Web stranica i sadržaji postavljeni na njoj predstavljaju intelektualnu svojinu Društva. Društvo Vam ovim putem omogućava isključivo ograničeno i neprenosivo pravo korišćenja Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj. Status Društva kao imaoca prava intelektualne svojine na Web stranici i sadržajima postavljenim na njoj mora biti priznat u svakom trenutku. Zabranjeno je svako umnožavanje, prilagođavanje, aranžiranje, dopuna ili bilo koji drugi oblik izmene Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj, kao i bilo koji oblik objavljivanja i stavljanja u promet Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj bez prethodne saglasnosti Društva. Zabranjen je bilo koji oblik neovlašćenog korišćenja žiga i poslovnog imena Društva.

3. OGRANIČENJA I ISKLJUČENJA ODGOVORNOSTI

Ova Web stranica namenjena je Posetiocima web stranice sa teritorije Republike Srbije.

Društvo nastoji da redovno ažurira informacije sadržane na ovoj Web stranici, te u skladu s tim Društvo može izmeniti, ažurirati, ispraviti, dopuniti ili obrisati sadržaj sa ove Web stranice, bez prethodnog obaveštavanja. Uprkos navedenom, Društvo ne garantuje tačnost i ažurnost informacija na ovoj Web stranici.

Društvo nastoji da omogući najveći mogući stepen bezbednosti upotrebe ove Web stranice, međutim ne možemo da garantujemo potpunu bezbednost, odnosno zaštitu Web stranice od malvera, grešaka ili virusa. U skladu s tim, obaveštavamo Vas da ste dužni i odgovorni da preduzmete sve mere zaštite Vašeg računara i sistema konfiguracije kako biste zaštitili informacionu tehnologiju koju upotrebljavate.

U meri u kojoj je to dopušteno u skladu sa relevantnim propisima, Društvo nije odgovorno za bilo koja oštećenja Vašeg sistema, greške, gubitke i neovlašćenu upotrebu Vašeg sistema koja nastane povodom pristupa našoj Web stranici.

4. PRAVILA KORIŠĆENJA WEB STRANICA

U slučaju saznanja o preduzimanju gore pomenutih radnji i ponašanja, odnosno preduzimanju bilo kojih drugih radnji koje nisu u saglasnosti sa relevantnim propisima, ovim Uslovima korišćenja ili Posebnim uslovima korišćenja, Društvo zadržava pravo da Vam ograniči ili onemogući u potpunosti pristup Web stranici. Nezavisno od navedenog, Društvo zadržava pravo da Vaše podatke, kao i dostupne podatke o Vašim aktivnostima dostavi nadležnim organima i drugim ovlašćenim licima, a u cilju pokretanja odgovarajućeg postupka prema Vama. Društvo zadržava pravo da od Vas potražuje naknadu svake štete koja za Društvo nastane povodom, odnosno u vezi sa Vašim nepravilnim i nezakonitim korišćenjem ove Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj, odnosno bilo kojim oblikom korišćenja Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj koji je u suprotnosti sa ovim Uslovima korišćenja i Posebnim uslovima korišćenja.

5. LINKOVI KA DRUGIM WEB STRANICAMA

Web stranica može sadržati linkove ka drugim web stranicama. Na pristup, odnosno korišćenje drugih web stranica primenjuju se uslovi korišćenja i drugi pravno obavezujući akti relevantni za te web stranice. 

6. ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA

„U ime Buildy.rs obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Bildy.rs (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.“

7. KONTAKTIRAJTE NAS

Za sva pitanja i sugestije vezane za korišćenje ove Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj, uključujući i pitanja u vezi sa ovim Uslovima korišćenja i Posebnim uslovima korišćenja, molimo da nas kontaktirate putem sledećih kontakt podataka:

8. IZJAVA O KONVERZIJI

‘Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

9. NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje usluge na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: nalogom za prenos i platnim karticama – VISA, Maestro, MasterCard , Dina i Amex koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i Banka Intesa i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

10. ZAŠTITA PODATAKA PRILIKOM PLAĆANJA

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce – AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

11. POVRAĆAJ SREDSTAVA

U slučaju povraćaja sredstava Naručiocu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, nije moguće izvršiti povraćaj. Shodno tome Naručioc usluge za koju je prethodno izvršio plaćanje ima pravo na reklamaciju za koju je Društvo u obavezi da pošalje odgovarajući tim koji će otkloniti eventualne nedostatke nastale u garantnom roku.

12. PRAVO NA POVRAĆAJ NOVCA ILI ZAMENU ROBE

Pravo na povraćaj sredstava Naručioc koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, nije moguće izvršiti. Shodno tome Naručioc usluge za koju je prethodno izvršio plaćanje ima pravo na reklamaciju za koju je Društvo u obavezi da pošalje odgovarajući tim koji će otkloniti eventualne nedostatke nastale u garantnom roku. Povraćaj se vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

13. TROŠKOVI VRAĆANJA ROBE I NOVCA

Troškovi vraćanja novca nisu predviđeni uslugom koju pruža Društvo. Ukoliko Naručioc nije zadovoljan uslugom, može koristiti pravo na reklamaciju za koju je Društvo u obavezi da pošalje odgovarajući tim koji će otkloniti eventualne nedostatke nastale u garantnom roku. 

14. IZJAVA O PDV-u

PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

15. KORISNIČKI SERVIS

Za sve informacije pozvati na +381 65 297 39 75

16. DOSTAVA ROBE I EVENTUALNA OGRANIČENJA

Prilikom kupovine usluge, kupac dobija dokument na email adresu.


Pozovite nas+381 65 297 39 75

Kontaktirajte nas


Popunite formu i zakažite termin, a mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem roku

buildy
  • PIB: 109669393
  • Matični broj: 21220647