body

kljkljlk

Start projekta: [MWB_POST_METAVALUE key='pocetak_radova' {shortcode-postid}]

Uslovi placanja:

Avansno 30% unapred cene izražene u eurima, obracun po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja

Trajanje radova: MWB_POST_METAVALUE key= "trajanje_radova" {shortcode-postid}

Ponuda ne obuhvata: [MWB_POST_METAVALUE key='ponuda_ne_obuhvace_sledece' {shortcode-postid}]

Proizvod

Jedinica mere / Kolicina / Cena


[MWB_POST_METAVALUE key='proizvod_1' {shortcode-postid}]

[MWB_POST_METAVALUE key='proizvod_2' {shortcode-postid}]

[MWB_POST_METAVALUE key='proizvod_3' {shortcode-postid}]

[MWB_POST_METAVALUE key='proizvod_4' {shortcode-postid}]

[MWB_POST_METAVALUE key='proizvod_5' {shortcode-postid}]

[MWB_POST_METAVALUE key='proizvod_6' {shortcode-postid}]

[MWB_POST_METAVALUE key='proizvod_7' {shortcode-postid}]

[MWB_POST_METAVALUE key='proizvod_8' {shortcode-postid}]

[MWB_POST_METAVALUE key='proizvod_9' {shortcode-postid}]

[MWB_POST_METAVALUE key='proizvod_10' {shortcode-postid}]

[MWB_POST_METAVALUE key='proizvod_11' {shortcode-postid}]

[MWB_POST_METAVALUE key='proizvod_12' {shortcode-postid}]

Jed. mere: [MWB_POST_METAVALUE key='jedinica_mere_1' {shortcode-postid}] / kol: [MWB_POST_METAVALUE key='kolicina_1' {shortcode-postid}].00 / Cena kom: [MWB_POST_METAVALUE key='cena_1' {shortcode-postid}].00 RSD / Ukupno [MWB_POST_METAVALUE key='cena_1_total' {shortcode-postid}].00 RSD

Jed. mere: [MWB_POST_METAVALUE key='jedinica_mere_2' {shortcode-postid}] / kol: [MWB_POST_METAVALUE key='kolicina_2' {shortcode-postid}].00 / Cena kom: [MWB_POST_METAVALUE key='cena_2' {shortcode-postid}].00 RSD / Ukupno [MWB_POST_METAVALUE key='cena_2_total' {shortcode-postid}].00 RSD

Jed. mere: [MWB_POST_METAVALUE key='jedinica_mere_3' {shortcode-postid}] / kol: [MWB_POST_METAVALUE key='kolicina_3' {shortcode-postid}].00 / Cena kom: [MWB_POST_METAVALUE key='cena_3' {shortcode-postid}].00 RSD / Ukupno [MWB_POST_METAVALUE key='cena_3_total' {shortcode-postid}].00 RSD

Jed. mere: [MWB_POST_METAVALUE key='jedinica_mere_4' {shortcode-postid}] / kol: [MWB_POST_METAVALUE key='kolicina_4' {shortcode-postid}].00 / Cena kom: [MWB_POST_METAVALUE key='cena_4' {shortcode-postid}].00 RSD / Ukupno [MWB_POST_METAVALUE key='cena_4_total' {shortcode-postid}].00 RSD

Jed. mere: [MWB_POST_METAVALUE key='jedinica_mere_5' {shortcode-postid}] / kol: [MWB_POST_METAVALUE key='kolicina_5' {shortcode-postid}].00 / Cena kom: [MWB_POST_METAVALUE key='cena_5' {shortcode-postid}].00 RSD / / Ukupno [MWB_POST_METAVALUE key='cena_5_total' {shortcode-postid}].00 RSD

Jed. mere: [MWB_POST_METAVALUE key='jedinica_mere_6' {shortcode-postid}] / kol: [MWB_POST_METAVALUE key='kolicina_6' {shortcode-postid}].00 / Cena kom: [MWB_POST_METAVALUE key='cena_6' {shortcode-postid}].00 RSD / Ukupno [MWB_POST_METAVALUE key='cena_6_total' {shortcode-postid}].00 RSD

Jed. mere: [MWB_POST_METAVALUE key='jedinica_mere_7' {shortcode-postid}] / kol: [MWB_POST_METAVALUE key='kolicina_7' {shortcode-postid}].00 / Cena kom: [MWB_POST_METAVALUE key='cena_7' {shortcode-postid}].00 RSD / Ukupno [MWB_POST_METAVALUE key='cena_7_total' {shortcode-postid}].00 RSD

Jed. mere: [MWB_POST_METAVALUE key='jedinica_mere_8' {shortcode-postid}] / kol: [MWB_POST_METAVALUE key='kolicina_8' {shortcode-postid}].00 / Cena kom: [MWB_POST_METAVALUE key='cena_8' {shortcode-postid}].00 RSD / / Ukupno [MWB_POST_METAVALUE key='cena_8_total' {shortcode-postid}].00 RSD

Jed. mere: [MWB_POST_METAVALUE key='jedinica_mere_9' {shortcode-postid}] / kol: [MWB_POST_METAVALUE key='kolicina_9' {shortcode-postid}].00 / Cena kom: [MWB_POST_METAVALUE key='cena_9' {shortcode-postid}].00 RSD / / Ukupno [MWB_POST_METAVALUE key='cena_9_total' {shortcode-postid}].00 RSD

Jed. mere: [MWB_POST_METAVALUE key='jedinica_mere_10' {shortcode-postid}] / kol: [MWB_POST_METAVALUE key='kolicina_10' {shortcode-postid}].00 / Cena kom: [MWB_POST_METAVALUE key='cena_10' {shortcode-postid}].00 RSD / Ukupno [MWB_POST_METAVALUE key='cena_10_total' {shortcode-postid}].00 RSD

Jed. mere: [MWB_POST_METAVALUE key='jedinica_mere_11' {shortcode-postid}] / kol: [MWB_POST_METAVALUE key='kolicina_11' {shortcode-postid}].00 / Cena kom: [MWB_POST_METAVALUE key='cena_11' {shortcode-postid}].00 RSD / / Ukupno [MWB_POST_METAVALUE key='cena_11_total' {shortcode-postid}].00 RSD

Jed. mere: [MWB_POST_METAVALUE key='jedinica_mere_12' {shortcode-postid}] / kol: [MWB_POST_METAVALUE key='kolicina_12' {shortcode-postid}].00 / Cena kom: [MWB_POST_METAVALUE key='cena_12' {shortcode-postid}].00 RSD / / Ukupno [MWB_POST_METAVALUE key='cena_12_total' {shortcode-postid}].00 RSD


 

TOTAL: [MWB_POST_METAVALUE key='_price' {shortcode-postid}].00 RSD

Pozovite nas+381 65 297 39 75

Kontaktirajte nas


Popunite formu i zakažite termin, a mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem roku

buildy
  • PIB: 109669393
  • Matični broj: 21220647